Lommel

Lommel

loont

Overhandiging European Energy Award is duurzame opsteker voor Stad Lommel

efa2c898-c244-11ec-b07d-02b7b76bf47f
Stad Lommel mocht officieel de European Energy Award in ontvangst nemen. Deze award wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die hun lokale klimaatbeleid een boost geven met impactvolle energie- en klimaatmaatregelen.

European Energy Award is een kwaliteitsmanagement en –beoordelingssysteem dat gedurende vier jaar het energie- en klimaatbeleid van een stad of gemeente analyseert en monitort. Voor Lommel is dit een mooie beloning én een stimulans om blijvend werk te maken van een ambitieus lokaal klimaatbeleid.

De award danken we aan zowel de activatie van klimaatbewuste projecten van de afgelopen jaren, maar tegelijk aan een belangrijke focus op nieuwe technieken en mogelijkheden. We denken bijvoorbeeld aan het duurzame fietsbeleid dat gevoerd wordt met de uitbouw van verkeersveilige en gebruiksvriendelijke fietsinfrastructuur en het lopende onderzoek naar de mogelijkheden van diepe geothermie in Lommel. Ook de verledding van de openbare verlichting en de realisatie van het nieuwe windpark met 17 windturbines op het Kristalpark leverden een grote bijdrage om de EEA-certificatie te bekomen.

De duurzame ambities van de stad werden voor het eerst officieel onderstreept met de ondertekening van de burgemeestersconvenant en de opmaak van een klimaatactieplan. Met die ondertekening engageren besturen zich om tegen 2030 een CO2-reductie van 40% te realiseren. Om ervoor te zorgen dat het niet bij plannen bleef, sloot de stad zich ook aan bij de European Energy Award. Het externe advies gaf de stad naast concrete handvaten ook een goed zicht op de sterktes en knelpunten binnen het gevoerde beleid.

Naast Lommel werden ook de lokale besturen van Hasselt, Lanaken en Leuven beloond met de internationale European Energy Award.

Dubbel zoveel capaciteit voor productie hernieuwbare energie
European Energy Award biedt ondersteuning aan meer dan 1.500 Europese steden en gemeenten in 13 Europese landen. Het succes van de EEA-aanpak is zichtbaar op meerdere vlakken. EEA-gemeenten besparen lokale besturen gemiddeld 40% meer CO2 dan andere lokale besturen en er wordt dubbel zoveel capaciteit voor de productie van hernieuwbare energie geïnstalleerd.

Meest gelezen artikelen