Lommel

Lommel

loont

Inschrijvingsformulier deelname pandendatabank Lommel Loont

Gegevens van de houder van het zakelijke recht van het pand
Gegevens van het op te nemen pand
Gegevens van het op te nemen pand
Stedenbouwkundige-/omgevingsvergunning
Socio-economische vergunning
Netto handelsoppervlakte (toegankelijk voor het publiek)
Voormelde houder van het zakelijk recht verklaart door deze ondertekening kennis te hebben genomen van het deelnamereglement voor de pandendatabank Lommel Loont, zich eraan te onderwerpen en de erin gestelde verbintenissen te onderschrijven. Meer bepaald en onder andere verklaart hij geen weet te hebben van enige verborgen gebreken in het pand en dat de nutsvoorzieningen en in het pand aanwezige installaties naar behoren werken. Tevens verklaart hij zich akkoord om het vermelde pand op te nemen in de stedelijke pandendatabank Lommel Loont conform voornoemd reglement.