Lommel

Lommel

loont

aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor gevelrenovatie van bestaande handelspanden of voor algemene renovatie van bestaande leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied binnen het subsidiereglement “lommel loont” ;

Gegevens van de aanvrager
Hoedanigheid (Indien u niet de volle eigenaar bent van het goed, dient u een schriftelijk akkoord van de eigenaar bij te voegen)
Gegevens van het pand waarvoor de subsidie aangevraagd wordt
Vorige activiteit/bestemming
Huidige activiteit
Stedenbouwkundige/omgevings-vergunning
Socio-economische vergunning
Netto-handelsoppervlakte
Gegevens betreffende de uitbestede werken (combinatie is hier mogelijk)
Gevelrenovatie
Renovatie leegstaand handelspand
Gegevens betreffende de handelszaak
Rechtsvorm
Actief sedert
Openingsuren
Verplichte bijlagen bij dit formulier
Verbintenissen en ondertekening