Lommel

Lommel

loont

Aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor het starten van een nieuwe handelszaak in het kernwinkelgebied binnen het subsidiereglement “lommel loont”

Gegevens van de aanvrager
Hoedanigheid
Gegevens van het pand waarin de nieuwe handelszaak/nieuwe vestiging uitgebaat wordt
Vorige activiteit/bestemming
Huidige activiteit/bestemming
Indien horeca, valt dit binnen één van de specifieke segmenten uit artikel 20 van het reglement?
Stedenbouwkundige/omgevings- vergunning:
Socio-economische vergunning
Netto-handelsoppervlakte:
Gegevens betreffende de nieuwe handelszaak/nieuwe vestiging
Rechtsvorm
Vestiging ingeschreven in KBO sinds:
Openingsuren
Verplichte bijlagen bij dit formulier (toevoegen als zip-bestand)
Verbintenissen en ondertekening